Vestice

Polovina učenika makar jednom doživela vršnjačko nasilje! Kako se izboriti sa tim?

Prema podacima Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu iz 2016. godine, prijavljena su 137 sličaja vršnjačkog nasilja, dok je 2015. godine evidentirano 172 prijave.

Statistika govori da je u Srbiji polovina učenika makar jednom doživela takvu vrstu nasilja, čak dve trećine dece je bilo izloženo napadu, a u 85% slučajeva niko ne pomogne detetu koje trpi nasilje.

Istraživanje o vrstama i intenzitetu nasilja koje je sprovedeno u prvih 50 škola na uzorku od 26.947 učenika i 3.397 odraslih pružilo je podatke da je 65% učenika bar jednom, a 24% više puta bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja u periodu od tri meseca.

Kako pomoći svom detetu i zaustaviti nasilje?

Jako je bitno da razgovarate sa svojim detetom i da saslušate njegov problem. U ovakovom periodu, detetu će biti najvažnija vaša podrška i ljubav. Potrebno je da mu pokažete da ste njegov problem shvatili ozbiljno i ohrabrite ga tako što ćete pohvaliti jer vam je prizalno da trpi nasilje. Na ovaj način ćete ga podstaći da vam i ubuduće govori i svojim problemima, smatraju stručnjaci.

Postavljajte mu što više lakih i razumljivih pitanja, kako bi vam ono izložilo čitavu situaciju. Na taj način ćete mnogo lakše rešiti problem. Pored toga, važno je da sačuvate svoju pribranost, kako ne biste na uznemireno dete preneli još veću napetost. Dakle, ona je ključna za rešavanje problema.

Morate detetu da objasnite da je sasvim normalno i prihvatljivo što se oseća potišteno zbog onoga kroz šta je prošlo. Isto tako mu treba objasniti i da nije njegova greška što mu se to dešava, osloboditi ga osećaja krivice. Često deca u tom uzrastu mogu da posmisle kako se negde krije neka njihova pogreška, pa ih zbog toga maltretiraju, što nije tačno.

Treba takođe drugačije pristupiti profilu naslilnika i objasniti detetu razloge zbog kojih bi oni mogli tako da se ophode prema drugima, ali i da za to ne postoji izgovor. Na taj način ćete im olakšati, ali i pomoći da imaju širu sliku o onome što se dešava.

Uvek izbegavajte da sažaljevate svoje dete jer će na taj način ono postati još veća žrtva. Umesto toga, daj te mu potporu da može da se suoči sa tim problemom i reši ga na najbolji mogući način.

Kakve vrste nasilja postoje?

  • Verbalno – upućivanje naslinih poruka, bilo izgovaranjem ili pisanjem
  • Fizičko – povređivanje tela ili lične svojine te osobe
  • Socijalno – narušavanje nečijeg ugleda ili dostojanstva
  • “Cyber” – nasilje koje dolazi sa informacionim tehnologijama (SMS poruke, društvene mreže…)

Šta je zapravo vršnjačko nasilje?

Vršnjačko nasilje podrazumeva agresivno, napadačko ponašanje. Zastupljeno je među decom školskog urzasta, s tim što je zastupljenije kod mlađe dece.

Obuhvata omalovažavaje, pretnje, etiketiranje, provociranje, prozivanje, vređanje, ismevanje, fizičke i verbalne napade… Ono može uticati, kako na samopouzdanje i sigurnost, tako i na mentalno i telesno zdravlje deteta, pogotovo ako se ne reaguje na vreme.

Realated Posts

Predavanje za mlade Borane- Sigurne staze – sigurnost u saobraćaju

Brate

[VIDEO] Održivi razvoj grada Bora – Iz ugla Jelene Jovanović, Ekaterine Arsić i Ognjena Trailovića

Brate

MLADI borski karatisti stigli kući sa ŠEST PEHARA i DESET MEDALJA!

Brate

Ostavi komentar